Μας ξεμπρόστιασαν

Ένα ένοχο μυστικό προσπαθήσαμε να κρύψουμε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά τα τζιμάνια του Φουμπού με την κοφτερή ματιά τους, με την στιβαρή αντίληψη της πραγματικότητας που διαθέτουν, όπως και με την αριστοτεχνική χρήση της μαιευτικής ρητορικής μεθόδου(που κατέχουν ως γνήσιοι κληρονόμοι της Σωκρατικής σκέψης), μας ξεμπρόστιασαν.

Συνέχεια